strona dostępna wyłącznie dla zakwalifikowanych kandydatek do konkursu

Na tej stronie znajdziesz pakiet dokumentów przygotowanych dla uczestniczek konkursu. Prosimy o zapoznanie się z nimi. W przypadku akceptacji dokumentacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza, który jest niezbędny do przygotowania dla Ciebie dokumentacji konkursowej do podpisania. Wygenerujemy dokumentację z Twoimi danymi do podpisania elektronicznie.

dane do umowy – NASTOLATKI

Dane niezbędne do przygotowania dokumentacji do podpisania

Jeśli wypełniasz ten formularz to rozumiemy, że zapoznałaś się z dokumentacją dot. udziału w konkursie. Poniżej znajdują się niezbędne dane jakie są konieczne do jej przygotowania.

Uzupełnij dokładnie, bez błędów. Sprawdź przed wysłaniem czy napewno prawidłowo wypełniłaś dane.


DANE UCZESTNICZKI

W tej części podajemy dane uczestniczki konkursu.


DANE OPIEKUNA PRAWNEGO

W tej części podajemy dane opiekuna prawnego uczestniczki konkursu.


WAŻNE INFORMACJE

Na podstawie powyższych danych zostanie wygenerowana dokumentacja dot. udziału w konkursie. Otrzymasz ją w wersji elektronicznej do podpisania.